ISDuurzaam

United-Kingdom-flag-icon

header businesscase nederland circulair

Nederland Circulair!

De RACE-coalitie is door het ministerie van I&M in het leven geroepen om de circulaire economie in Nederland te verstevigen. MVO Nederland is een van de partners daarvan en heeft Jolein ingehuurd om te ondersteunen bij de ontwikkeling van 3 ketenprogramma's op het gebied van de circulaire economie. Vervolgens was Jolein de Transitiemanager van het circulaire Keteninnovatieprogramma Zorgeloos Afval in de zorgsector.

Taken bestonden onder meer uit:

tick

Kwartiermaker van het consortium van 50 partijen (producenten van medische hulpmiddelen, ziekenhuizen, zorginstellingen, afvalverwerkers, brancheverenigingen, kennisinstellingen, overheid, etc.);

tick

Procesmanagement en begeleiding (brokering) van het partnerschap en het transitietraject;

tick

Coördinatie van een belangenbehartigingstraject t.b.v. het Landelijk Afval Plan (LAP3), overleg met Ministeries over belemmeringen voor innovatie en deelname aan de Green Deal Duurzame Zorg;

tick

Ontwikkeling Strategie en Plan van Aanpak;

tick

Ontwikkeling en begeleiding van 6 innovatietrajecten, elk met ongeveer 8 partijen;

tick

Begeleiding van onderzoeksprojecten, zoals rondom wettelijke belemmeringen voor innovatie;

tick

Ontwikkeling en facilitatie van een tweedaagse Pressure Cooker en 3 netwerkbijeenkomsten – waaronder een inhoudelijk en aansprekend eindcongres voor 180 deelnemers;

tick

Ontwikkelen van een leertraject en analyse proces (Proces History) rondom transities bij innovatie, bijdragen aan de theorie van Transitie Management;

tick

Coördinatie van communicatie en PR over het programma;

tick

Aansturen van een team van 3 parttime medewerkers (medior adviseur, communicatiemedewerker, kennismedewerker). 

terug-big

     

ISDuurzaam | kvk 59590645 | T. 06-23920404 | info@isduurzaam.eu | fotografie: Petra van Velzen | design: Aprire