ISDuurzaam

United-Kingdom-flag-icon

header-businesscase-mvo

MVO Nederland

In 2012 begeleidde ISDuurzaam MVO Nederland bij het ontwikkelen van een strategisch projectplan en een communicatieplan voor een project in opdracht van het Ministerie van I&M, rondom de bewustwording van MKB-partners ten aanzien van de sociale voorwaarden van duurzaam leveren aan de overheid.

MVO Nederland is in 2011 een pilot-project gestart rondom IMVO-vouchers voor haar MKB-partners. ISDuurzaam is in 2012 ingehuurd om deze pilot te evalueren op de relevantie, verwachte effectiviteit en de efficiëntie van de IMVO voucher.

terug-big

     

ISDuurzaam | kvk 59590645 | T. 06-23920404 | info@isduurzaam.eu | fotografie: Petra van Velzen | design: Aprire