ISDuurzaam

United-Kingdom-flag-icon

header-businesscase-idh

Initiatief Duurzame Handel (IDH)

Het IDH brengt koplopers uit bedrijfsleven, vakbonden, milieuorganisaties, ontwikkelingsorganisaties en overheid samen in coalities die ketens verduurzamen. Per sector werken partijen samen om duurzame productie en handel tot standaard te maken.

ISDuurzaam was als een van de vier kwartiermakers bij IDH betrokken. ISDuurzaam dacht mee over de structuur van IDH, schreef en begeleidde de start van een sectoraal partnerschap, ontwikkelde een eerste versie van het leerprogramma en schreef de subsidieaanvraag voor Buitenlandse Zaken (in samenwerking met Pierre Hupperts van The Terrace en Pauline Simons van Trivia Advies).

terug-big

     

ISDuurzaam | kvk 59590645 | T. 06-23920404 | info@isduurzaam.eu | fotografie: Petra van Velzen | design: Aprire