ISDuurzaam

United-Kingdom-flag-icon

header-businesscase-energietransitie

Energietransitie

Tot januari 2011 bestond het RegieOrgaan Energietransitie, een partnerschap tussen het bedrijfsleven en het ministerie van EL&I. De Energietransitie was onderverdeeld in zeven transitieplatforms en gericht op het creƫren van draagvlak voor energietransitie, het stimuleren van de energietransitie en het toewerken naar meer energiebesparing en ontwikkeling van duurzame energie binnen bedrijfsleven en overheid.

ISDuurzaam werd door Senter Novem (Agentschap NL) ingeschakeld om gezamenlijk een publicatie over de Energietransitie te ontwikkelen. Binnen de zeven subthema's werden icoonprojecten benoemd, ondernemers geinterviewd, kansrijke initiatieven gesignaleerd, conclusies getrokken over trends en aanbevelingen voor snellere energietransitie gedaan. Het boek Tekens van Transitie kwam uit in 2010 onder co-auteurschap van Caroline van Leenders en Jolein Baidenmann.

terug-big

     

ISDuurzaam | kvk 59590645 | T. 06-23920404 | info@isduurzaam.eu | fotografie: Petra van Velzen | design: Aprire