ISDuurzaam

United-Kingdom-flag-icon

Projecthistory Innovatieprogramma Zorgeloos Afval (zorgsector)

Download rapport Project History Zorgeloos Afval (PDF)

Om verandering te bereiken, zijn mensen
met durf en daadkracht nodig. Mensen
die buiten de gebaande paden durven te
lopen. Maar die daarbij wel snappen dat
je als voorloper niet in je eentje voor de
troepen uit kunt lopen. Je moet vertellen
wat je doet, waarom je het doet en hoe
het aansluit bij het belang van anderen.
Ons keten innovatieprogramma Zorgeloos
Afval, gericht op een transitie naar de
circulaire economie in de zorgsector, gaat
over verandering. En gelukkig hebben
we in dit programma een groep mensen
bij elkaar, die met passie en ambitie aan
verandering werken. Ik ben ongelofelijk
trots op wat deze mensen met elkaar en
in hun eigen organisatie bereiken. Want
het is een uitdaging om, naast je ‘gewone’
werk, samen met een groep mensen met
verschillende belangen, te werken aan
innovatie.
Elke transitie begint met innovatie op
kleine stukjes. Ook al is die innovatie
– als je er met een serieuze blik naar kijkt -
qua volume of product niet het meest
interessant. Dit programma is gevormd
vanuit de sector. In dit programma hebben
we gewerkt vanuit de motivatie en energie
van de deelnemers/deelnemende partijen.
Je zet elke keer enthousiaste mensen bij
elkaar, die met elkaar vooruit willen. Het is,
zoals onze ambassadeur Cathy van Beek
zegt, het stimuleren van een olievlek.
Eens in de zes weken komen we met alle
coördinatoren van de pilotgroepen bij elkaar.
Voor mij voelt het als een echt team.
We praten met elkaar over de voortgang
van de pilots en over waar we heen willen
met het programma. We delen ook de
moeilijkheden; waar loopt het niet zoals
we willen, waar raken we gefrustreerd?
We helpen elkaar, delen ons netwerk en
kennis, ontdekken mooie onverwachte
verbindingen en komen zo stap voor stap
vooruit. Dat is werken aan verandering,
volgens mij. Het is mensenwerk.
Daarom wil ik ook graag op een bijzondere
manier laten zien wat we in dit programma
voor elkaar krijgen. Niet met een
boekje met enkel resultaten. Maar met een
verhaal van het proces, door de ogen van
de deelnemers aan het traject. Met een
oprecht kijkje in de keuken, over de successen,
maar ook over de briljante mislukkingen
en het voortschrijdend inzicht.
Ik hoop dat dit verhaal de ronde gaat doen
in de organisaties van onze koplopers.
Dat de buitenwereld net zo trots wordt op
onze kartrekkers en onze ambitie als ik. Er
valt iets van te leren. En hopelijk inspireert
dit verhaal anderen om actief te worden
met verduurzaming van de zorgsector.

Jolein Baidenmann
Transitiemanager Circulaire Economie -
Zorgeloos Afval 

     

ISDuurzaam | kvk 59590645 | T. 06-23920404 | info@isduurzaam.eu | fotografie: Petra van Velzen | design: Aprire